English: south
Dharug: balgayalang [Hover over to listen]
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   Barawuri   daralaba   badjayalang   bayinmarri   dugara gura   gunyama   yarabalang  
Category: Nura
Comment: