English: red
Dharug: djarri
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   gugurruk   gugurruk   marama   bangi   yiwayiwa gagagaga   warunggat   djirramba   guragura   mudjil   dyiribida   buming   bumming   gudmut   badagarung   murrawe   djirrabidi   gulungaga   gulungaga   buming   banga-ray   Mareiin   dyaramak   wunal   wunul   yanbat   yaraba  
Comment: