English: sit
Dharug: ngalawa-
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   ngalawayu gumang   biyanga ngalawayu   ngalawa   ngalga   nalawala   yuridyuwa   marrigang   marrigang  
Comment: