English: We
Dharug: ngulling
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:     bayin   bayinmarri   bayinmarri   bidiluray   birrarik   birrungga   budyari   budyari   bura garimi   burara   burumurring   burumurring   dali wingaru-waru dalang ngyina-ra murrai murray byalla-ra marri   daramaragal   daruwiya   djawarra   dulugal   dunga-   dyarrba   garadyi   garradjun   ginyi   gulungaga   gulungaga   gunya   gunyama   guribuni   madala   marray   mugung   ngalari   ngalu   nganaba   ngubadi   ngurimgalagi   ngyina   ngyina   ngyinari   wigun   wumara   yarabalang   yenda yenliria   yilabil   Yunbulali yandawula Bunnabi-u   yuruga  
Comment: