English: full
Dharug: galigali
Part of Speech:
Related Words:
With similar English translation:   barrang buruk   buruk   dilluck yanada baragi   djilak yanada   eri   ganu   marri   marri yanada   marri yanada   mudang  
Comment: