English: club
Dharug: darrilbarra, duwinul, ganadaling, ganigul, ngalangala
Part of Speech:
Related Words: duwinul   gabarra   ganadaling   ganigul   garrawang   Kudru   milandhunth   ngalangala  
Category: Warami
Comment: